Ohjeita asumiseen

Huoneiston kunnossapito ja vastuunjako

Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Hänen on viipymättä ilmoitettava vesivuodoista, kosteusvaurioista ja muista asunnossa huomaamistaan vioista isännöitsijälle tai huoltomiehelle. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyömisestä vuokralaiselle voi seurata korvausvastuu.

Vuokranantajan on pidettävä kiinteistö ja asunnot asumiskelpoisessa kunnossa. Vuokranantajalla on oikeus tarkastaa asunnon kunto. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka hän tai hänen huoneistossa oleskeleva henkilö tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

Huoneiston remonteista päättää isännöitsijä. Huomioithan, että asukkaat eivät saa itse tehdä minkäänlaisia vesi-, viemäröinti- tai sähkötöitä. Huoneistojen seinissä tulee käyttää mahdollisimman pieniä kiinnikkeitä ja seinille ei tule kiinnittää esim. Lack-hyllyjä. Pois muuttaessa saatat olla korvausvelvollinen jos kiinnitysjälkiä on runsaasti tai ne ovat normaalia isommat.

Asukkaan vastuulle mahdollisine kustannuksineen lain ja vuokrasopimuksen mukaan kuuluvia korjauksia ovat mm. seuraavat työt:

• Lisäavainten hankinta (toimiston kautta tilaus) ja palautusvelvollisuus pois muuttaessa.
• Avaimen hukkuessa lukon uudelleen sarjoittaminen (toimiston kautta tilaus).
• Kadonneen sähköisen iLoq avaimen käytöstä poisto sekä uuden iLoq avaimen teko (toimiston kautta tilaus).
• Turvalukon (turvalukon avain tulee olla toimitettu huollon käyttöön, ellei asukas ota vastatakseen hätätapauksessa tehtävän oven murrosta koituvat kulut).
• Ovisilmän hankinta tai korjaus.
• Pesukoneliitännät (käytettävä ehdottomasti ammattimiestä).
• Palovaroittimen hankinta ja kunnossapito. Sähköverkossa olevan palovaroittimen varmistuspatterin hankinta ja vaihto. (31.12.2023 asti)
• Sulakkeiden, lamppujen ja loisteputkien vaihto, myös kiintovalaisimiin, lieteen ja kylmäkaappiin.
• Ovisummerin paristojen vaihto.
• Lattiakaivojen ja lattiakaivojen hajulukkojen puhdistus.
• Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus.
• Liesikupujen ja liesituulettimien puhdistus.


Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt löytyvät talosi ilmoitustaululta, sekä ohjeet ja lomakkeet– sivulta. Järjestyssäännöt on laadittu asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Sääntöjen noudattaminen on kaikkien etu.
Jos vuokralainen häiritsee muita asukkaita, tulisi asiasta ensisijaisesti ystävällisesti huomauttaa häiriön aiheuttajalle. Jos keskustelu ei auta ja häiriö on jatkuvaa, vuokralaisen tulee laatia asiasta kirjallinen ilmoitus ja toimittaa se allekirjoitettuna isännöitsijälle. Ilmoituksen painoarvo on huomattavasti suurempi, kun sen allekirjoittaa useampi eri asunnon asukas. Ilmoituksen perusteella vuokralaiselle voidaan antaa varoitus. Jos häiriö jatkuu, vuokrasopimus voidaan irtisanoa ja vuokralainen häätää.
Kiireellisissä tilanteissa on otettava yhteyttä viranomaisiin.


Turvallisuus

Vakuutukset

Talossasi on täysarvovakuutus. Se ei kuitenkaan korvaa huoneistopalossa tuhoutunutta kodin irtaimistoa, irtaimistovarastosta varastettua omaisuutta tai vesivahingossa huonekaluille aiheutuneita vahinkoja. Tätä varten asukkaan tulee ottaa vastuuvakuutuksen sisältävä kotivakuutus heti muuton yhteydessä.

Avaimet

Huolehdi, että asuntosi avaimet eivät joudu vääriin käsiin. Mikäli avaimet katoavat, ota yhteys toimistoomme. Kadonnut avain johtaa yleensä lukon sarjoitukseen kustannuksellasi. Sarjoitus ja avaimet tilataan aina toimistomme kautta.

Palovaroitin ja pelastussuunnitelma

Pelastuslaki edellyttää, että kaikissa asunnoissa on oltava palovaroitin. Lain mukaan palovaroittimen hankinnasta ja sen kunnossapidosta vastaa asukas. Varmista säännöllisesti, noin kahden kuukauden välein, että palovaroitin on toimintakuntoinen. Vaihda paristo heti, kun varoitin ilmaisee pariston loppumisen varoitusäänellä.

Jokaiselle kiinteistölle on laadittu pelastussuunnitelma, josta löytyy tieto porraskäytävän ilmoitustaululta (rivitaloasukkaille jaettu erikseen). Kaikkien kiinteistöjen pelastussuunnitelmat ovat luettavissa kokonaisuudessaan myös täältä.

Asumisturvallisuus

Asukkaat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa asumisturvallisuuteensa. Lapsiperheiden on kiinnitettävä huomiota erityisesti lasten turvallisuuteen. Asumisturvallisuutta lisää toisten huomioon ottaminen sekä järjestyssääntöjen noudattaminen.


Jätehuolto ja kierrätys

Kaikissa kiinteistöissä on järjestetty kuiva- ja hyötyjätteen keräys. Asukkaat voivat omilla toimillaan vaikuttaa syntyvän jätteen määrään ja pienentää jätehuollon kustannuksia lajittelemalla. Kiinnitä siis huomiota jätteiden oikeaan lajitteluun: kuivajäte, biojäte, muovi, lasi, metalli, kartonki ja paperi ja lajittele nämä kaikki omiin astioihinsa. Kiinteistöistä löytyvien omien astioiden määrä ja lajitteluperuste vaihtelee kiinteistön koon mukaan. Huomioithan että kasaan taitettu pahvijäte menee huomattavasti pienempään tilaan ja siten astiaa ei tarvitse niin tiheään tyhjentää tai astian kansi ei jää niin helposti auki ylitäytöstä johtuen.

Lataa lajitteluohjeet tästä linkistä.


Ohjeita lajitteluun löydät mm. kunnan ja Kiertokapulan sivuilta. Tietoa mihin voit toimittaa esim. kodin elektroniikkajätteet (televisiot, loisteputket jne.) ja romurenkaat löydät linkkien kautta. Kiertokapulalta voit tilata noutopalvelun esimerkiksi huonekalun ja pois muuton yhteydessä kerääntyneen jätteen toimittamiseksi jätekeräykseen. Jätejakeiden kierrätyspisteitä voit etsiä myös tältä kartalta.

Kodinkoneiden, huonekalujen ja muiden suurien tavaroiden hävittäminen on asukkaan vastuulla. Niitä ei tule viedä jätekatokseen. Ongelmajätteiden, joihin kuuluvat myös energiansäästölamput, hävittämisestä asukkaiden tulee myös huolehtia itse. Muistathan, että viemäri ei ole jäteastia. WC- tai muihin viemäreihin ei saa laittaa materiaalia, joka voi tukkia viemärin. Tutustu vesilaitosyhdistyksen infoon tästä.


Ota yhteyttä

… huoltoyhtiöön, kun

  • asiasi koskee asuntosi kuntoon liittyvään kiireelliseen asiaan.
  • haluat tehdä vikailmoituksen asunnossasi olevasta viasta (huomioi vastuunjakotaulukko).
  • havaitset yleisissä tiloissa vian tai puutteen.

… asumisneuvojaan, kun

  • haluat irtisanoa vuokrasopimuksesi.
  • haluat keskustella vuokranmaksuun liittyvistä asioista.
  • haluat vaihtaa asuntoa Hattula-Kiinteistöt Oy:n toiseen kohteeseen.
  • talossasi on järjestyshäiriö.

… isännöitsijään, kun

  • haluat keskustella asuntosi kuntoon liittyvästä laajemmasta asiasta, esimerkiksi kosteusvaurioepäilystä.
  • haluat tuoda esille talon asukkaiden toiveen pihan tai yleisen tilan parantamisesta.